SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 40. Petak, 2. prosinca 2011.
OPĆINA VIŠKOVO
Moscenicka_draga-001

69.

Na temelju članka 14. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj: 57/11), članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 25/09), Općinsko vijeće Općine Viškovo na 25. sjednici održanoj 30. studenoga 2011. godine donijelo je

ODLUKU
o Izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi

Članak 1.

U Odluci o socijalnoj skrbi (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 2/11.) (u daljnjem tekstu: Odluka), u članku 28. Odluke iza riječi »Općine Viškovo« briše se točka i dodaju se nove riječi koje glase:

»ili je udomljen i ima boravište u Općini Viškovo.«

Članak 2.

U članku 34. dodaje se nova alineja koja glasi:

»poseban uvjet - udomljena djeca te djeca pod brigom skrbnika.«

Članak 3.

U članku 35. stavku 2. iza riječi »prihoda« briše se točka i dodaju se novi riječi:

»ili poseban uvjet - udomljena djeca te djeca pod brigom skrbnika.«

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2012. godine.

Klasa: 021-04/11-01/15

Ur. broj: 2170-09-11-1-12

Viškovo, 30. studenoga 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Igor Rubeša, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr