SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 40. Petak, 2. prosinca 2011.
OPĆINA VIŠKOVO
Moscenicka_draga-001

68.

Na temelju članka 20., 24. i 34. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine« broj: 155/02), članka 2. i 3. Pravilnika o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina (»Narodne novine« broj 24/06) i članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09) Općinsko vijeće Općine Viškovo na 25. sjednici održanoj 30. studenoga 2011. godine donijelo je

ODLUKU
o naknadi troškova i nagradi za rad članova Vijeća srpske nacionalne manjine i predstavnika bošnjačke nacionalne manjine Općine Viškovo

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se pravo na naknadu troškova i pravo na nagradu za rad članova Vijeća srpske nacionalne manjine (u daljnjem tekstu: članovi vijeća) i predstavnika bošnjačke nacionalne manjine (u daljnjem tekstu: predstavnik nacionalne manjine) u Općini Viškovo koje imaju u

obavljanju poslova članova vijeća i predstavnika za ostvarivanje prava nacionalne manjine.

Članak 2.

Članovi vijeća i predstavnik nacionalne manjine u Općini Viškovo ostvaruju pravo na mjesečnu nagradu u visini 946,15 kn brutto, što predstavlja 43,9% od iznosa naknade za rad vijećnika Općine Viškovo.

Sredstva za nagradu iz stavka 1. ovog članka isplaćuju se na žiro račune vijećnika vijeća nacionalne manjine i predstavnika nacionalne manjine najkasnije do 15-og dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.

Članak 3.

Naknada troškova predstavniku nacionalne manjine isplaćivat će se na poseban račun predstavnika nacionalne manjine otvoren za ostvarivanje prava manjinskih prava na području Općine Viškovo za koju je izabran, za financijski plan korištenja tih sredstava i završni račun.

Financijski plan i završni račun sredstava koja se koriste za ostvarivanje manjinskih prava objavljuju se u službenom glasilu Primorsko-goranske županije.

Članak 4.

Na predstavnika nacionalne manjine u Općini Viškovo te njegovih ovlasti i obveza odgovarajuće se primjenjuju odredbe članaka 28., 29., 30., 31., 32. i 33. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj.

Članak 5.

Za prisustvovanje sjednici Koordinacije vijeća nacionalne manjine za područje Primorsko-goranske županije odnosno Republike Hrvatske članu vijeća pripada pravo na naknadu troškova javnog prijevoza, troškova noćenja te pravo na dnevnicu u visini utvrđenoj odlukom Vlade Republike Hrvatske kojom se određuje visina dnevnice za službeno putovanje.

Naknada i dnevnica iz stavka 1. ovog članka isplaćuje se na žiro-račune vijećnika vijeća nacionalne manjine na temelju dostavljenog zapisnika o održanoj sjednici te preslike putnog naloga i vjerodostojne dokumentacije o visini nastalih izdataka službenog putovanja (preslika prijevozne karte ili potvrda o cijeni prijevozne karte), dok se troškovi noćenja uplaćuju direktno pružatelju usluge.

Članak 6.

Iznos nagrade iz članka 2. Ove Odluke usklađivat će se sa izmjenama Odluke o utvrđivanju naknade troškova za rad vjećnika, članova radnih tijela vijeća i imenovanih predstavnika Općine Viškovo.

Članak 7.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o naknadi troškova i nagradi za rad predstavnika nacionalne manjine Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 51/09).

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2012. godine.

Klasa: 021-04/11-01/15

Ur. broj: 2170-09-11-01-11

Viškovo 30. studenoga 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Igor Rubeša, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr