SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 40. Petak, 2. prosinca 2011.
GRAD ČABAR
Moscenicka_draga-001

34.

Temeljem članka 9. stavaka 3. i 4. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09, 127/ 10) i članaka 6. i 10. stavka 1. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj 40/08, 44/08) te članka 37. Statuta grada Čabra (»Službene novine PGŽ« broj 33/09, 28/10), na prijedlog gradonačelnika grada Čabra, Gradsko vijeće grada Čabra na sjednici održanoj 1. prosinca 2011. godine, donijelo je

IZMJENU ODLUKE
o osnivanju i imenovanju
Stožera zaštite i spašavanja Grada Čabra

Članak 1.

U članku 2. stavku 1. Odluke o osnivanju i imenovanju stožera zaštite i spašavanja Grada Čabra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09, 07/11) točke 6. i 7. mijenjaju se i glase:

»6. Leonard Vesel, direktor KD »Čabranka« Čabar, - član;«

»7. Alen Lipovac, pročelnik JUO Grada Čabra, zamjenik načelnika;«

Članak 2.

Izmjena ove Odluke stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 810-03/11-01/01

Ur. broj: 2108-03/1-11-4

Čabar, 1. prosinca 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik
Zdravko Tomac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr