SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 40. Petak, 2. prosinca 2011.
GRAD ČABAR
Moscenicka_draga-001

32.

Na temelju članka 28. stavaka 1. točke 3. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09, 127/10) i članaka 37. Statuta grada Čabra (»Službene novine PGŽ« broj 33/09, 28/10), Gradsko vijeće grada Čabra na sjednici održanoj 1. prosinca 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o donošenju i usvajanju
Plana civilne zaštite Grada Čabra

Članak 1.

Donosi se Plan civilne zaštite Grada Čabra koji je izrađen od strane ugovornog ovlaštenika »DLS« d.o.o. Rijeka u kolovozu 2011. godine.

Članak 2.

Plan civilne zaštite Grada Čabra, ovjeren pečatom Gradskog vijeća i potpisom predsjednika Vijeća, sastavni je dio ove Odluke.

Jedan izvornik Plana CZ čuva se u JUO Grada Čabra.

Članak 3.

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 810-03/11-01/01

Ur. broj: 2108-03/1-11-6

Čabar, 1. prosinca 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik
Zdravko Tomac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr