SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 39. Petak, 25. studenog 2011.
OPĆINA OMIŠALJ
Moscenicka_draga-001

41.

Na temelju članka 14. st. 5. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 57/11) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 10. studenoga 2011.godine, donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE
Programa javnih potreba u oblasti zdravstva i
socijalne skrbi za 2011. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi za 2011. godinu (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 51/10), u članku 3.

- točki 2. alineji 3. brojka: »45.000,00« zamjenjuje se brojkom »60.000,00«

- točki 2. alineji 4. brojka: »45.000,00« zamjenjuje se brojkom »65.000,00«

- točki 2. alineji 6. brojka: »250.000,00« zamjenjuje se brojkom »280.000,00«

- točki 2. alineji 8. brojka: »30.000,00« zamjenjuje se brojkom »40.000,00«

Članak 2.

Prve izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/9

Ur. broj: 2142-06-11-01-9

Omišalj, 10. studenoga 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr