SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 39. Petak, 25. studenog 2011.
OPĆINA OMIŠALJ
Moscenicka_draga-001

39.

Temeljem članka 26. stavka 3. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 10. studenoga 2011. godine, donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE
Plana gradnje komunalnih vodnih građevina
za 2011. godinu

Članak 1.

U Planu gradnje komunalnih vodnih građevina za 2011. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 51/10 i 15/11), članak 3. mijenja se i glasi:

Članak 2.

Ova Izmjena i dopuna Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2011. godinu stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/9

Ur. broj: 2142-06-11-01-6

Omišalj, 10. studenoga 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr