SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 39. Petak, 25. studenog 2011.
OPĆINA OMIŠALJ
Moscenicka_draga-001

37.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03-proč. tekst, 82/ 04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 10. studenoga 2011. godine, donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE
Programa održavanja komunalne infrastrukture
za 2011. godinu

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 51/10 i 15/11), članak 1. mijenja se i glasi:

»Održavanje komunalne infrastrukture za 2011. godinu i visina potrebnih sredstava za obavljanje pojedinih djelatnosti utvrđuje se kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta***

 

 

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u ukupnom iznosu od 8.323.000,00 kuna.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka osiguravaju se iz:

-sredstava komunalne naknade u iznosu od
7.592.000,00 kn,

-sredstava vodnog doprinosa u iznosu od 120.000,00 kn,

-sredstava koncesija na pomorskom dobru u iznosu od
51.000,00 kn,

-donacije Turističke zajednice u iznosu od
330.000,00 kn,

-prodaje zemljišta u iznosu od 180.000,00 kn,

-pomoći PGŽ u iznosu od 50.000,00 kn.

Preostali iznos komunalne naknade od 787.600,00 kn namjenski će se utrošiti u slijedeće programe:

-djelatnost vatrogasnih postrojbi, u iznosu od
500.600,00 kn,

-održavanje objekata školskog i predškolskog sadržaja u iznosu od 287.000,00 kn.«

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/9

Ur. broj: 2142-06-11-01-4

Omišalj, 10. studenoga 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

 

II. Izmjene i dopune Programa održavanja  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr