SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 39. Petak, 25. studenog 2011.
OPĆINA FUŽINE
Moscenicka_draga-001

54.

Na temelju članka čl. 35. Statuta Općine Fužine (»Službene novine PGŽ« broj 23/09 i 30/09), u svezi s odredbama Društvenog ugovora Energane Fužine d.o.o. iz Fužina o pravu prvokupa, Općinsko vijeće Općine Fužine na sjednici održanoj 24. studenoga 2011. godine donosi sljedeću

ODLUKU

Članak 1.

Općina Fužine, kao jedan od suvlasnika trgovačkog društva Energana Fužine d.o.o., suglasna je da neće koristiti pravo prvokupa dijela poslovnog udjela člana društva SORTITUS SAVJETOVANJE d.o.o. te mu daje suglasnost da 26% (dvadeset šest posto) poslovnog udjela može prenijeti strateškom partneru.

Članak 2.

Daje se suglasnost Općinskom načelniku Općine Fužine na provedbu gornje Odluke na zakonom predviđen način.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/05

Ur. broj: 2112/03-01-11-09

Fužine, 24. studenoga 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik

Đuro Radošević, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=749&mjesto=10009&odluka=54
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr