SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 39. Petak, 25. studenog 2011.
OPĆINA FUŽINE
Moscenicka_draga-001

52.

U svezi članka 454. Zakona o trgovačkim društvima (»Narodne novine« broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00 i 118/03, 107/07, 146/08 i 137/09) i temeljem članka 35. Statuta Općine Fužine (»Službene novine PGŽ« broj 23/09 i 30/09), Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj 24. studenoga 2011. godine donijelo je

ODLUKU
o suglasnosti na tekst Društvenog ugovora
»Energana Fužine d.o.o. za obavljanje
energetskih djelatnosti«

Članak 1.

Daje se suglasnost na tekst Društveni ugovor »Energana Fužine d.o.o. za obavljanje energetskih djelatnosti« koji u bitnome sadrži sljedeće.

1. Temeljni kapital društva iznosi 100.000,00 kuna i sastoji se od 3 (tri) uloga:

- član društva Općina Fužine preuzima ulog u visini od 5.000,00 kuna što predstavlja 5% temeljnog kapitala Društva;

- član društva Energane ulaganja d.o. iz Zagreba, Nova Ves 74, preuzima ulog u visini od 46.000,00 kn što predstavlja 46% temeljnog kapitala Društva;

- član društva Sortitus savjetovanje d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Mrazovićeva 9, preuzima ulog u visini od 49.000,00 kuna što predstavlja 49% temeljnog kapitala Društva.

2. Članovi iz članka 1. ove Odluke, drže slijedeće poslovne udjele u društvu:

- član društva Općina Fužine, drži jedan poslovni udjel nominalnog iznosa 5.000,00 kuna;

- član društva Energane ulaganja d.o.o. drži dva poslovna udjela i to jedan nominalnog iznosa 15.000,00 kuna i jedan nominalnog iznosa 31.000,00 kuna;

- član društva Soritutus savjetovanje d.o.o., drži jedan poslovni udjel nominalnog iznosa 49.000,00 kuna..

3. Kod odlučivanja na skupštini društva Energane Fužine d.o.o. svaki član društva raspolaže s jednim glasom.

Članak 2.

Daje se suglasnost općinskom načelniku Marinko Kauzlarić, ing., na provedbu gornje odluke sukladno na zakonu predviđen način.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/05

Ur. broj: 2112/03-01-11-08

Fužine, 24. studenoga 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik

Đuro Radošević, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=749&mjesto=10009&odluka=52
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr