SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 39. Petak, 25. studenog 2011.
GRAD NOVI VINODOLSKI
Moscenicka_draga-001

34.

Na temelju članka 5. stavak 1. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04 i 63/08) i članka 44. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 28/09 i 30/09) gradonačelnik Grada Novi Vinodolski donosi dana 15. studenoga 2011. godine

IZMJENE I DOPUNE
Plana upravljanja pomorskim dobrom
za 2011. godinu

I.

U Planu upravljanja pomorskim dobrom za 2011. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 11/ 11, 21/11) u točki II. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»Na dijelu pomorskog dobra u Novom Vinodolskom na kojem će se graditi luka nautičkog turizma-marina u Novom Vinodolskom koncesionar NAUTICA MARE d.o.o., Zagreb, Planinska 12, će za svoj račun izgraditi podmorski ispust oborinske odvodnje, građenje objekata komunalne infrastrukture koji prolaze područjem obale Pod Baran (odvodnja otpadnih voda, vodovodne instalacije, protupožarne instalacije i dr.) neophodnih za funkcioniranje primarnog lukobrana te produbljenje akvatorija neophodnog za plovnost i za gradnju istih, a u svrhu dokazivanja pravnog interesa za ishođenje građevnih dozvola, gradonačelnik će tvrtki NAUTICA MARE d.o.o., Zagreb, Planinska 12, izdati suglasnost.«

II.

Mijenja se točka III. koja sada glasi:

»Za zaštitu i održavanje pomorskog dobra koristit će se sredstva ostvarena od izdanih koncesijskih odobrenja i to za zaštitu, održavanje i sanaciju plaža u Novom Vinodolskom (Šetalište kneza Domagoja - plaža kod odmarališta Crvenog križa, plaža Pod Baran), plaže i šetnice u Klenovici (ispred kampa Zidinice) te za sanaciju klizne rampe i dio sredstava za sufinanciranje gradnje odnosno rekonstrukcije lukobrana u Klenovici (investitor Lučka uprava Novi Vinodolski) kako slijedi:

1.Naknada Vijeću za koncesijska
odobrenja . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000,00 kn (stavka 5715)

2.Uređenje plaže u Klenovici 85.000,00 kn (stavka 5735)

3.Uređenje plaže ispred
Crvenog križa . . . . . . . . . . . . 85.000,00 kn (stavka 5740)

4.Sanacija klizne rampe . . . . . 70.000,00 kn (stavka 5731)

5.Sufinanciranje rekonstrukcije
lukobrana u Klenovici . . . . . . . . . . . . . . . ostatak prihoda
od koncesijskih odobrenja (stavka 5730).«

III.

Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2011. godinu stupaju na snagu danom dobivanja Potvrde Primorsko-goranske županije, Upravnog odjela za pomorstvo, promet i veze, o usklađenosti Plana s Planom upravljanja pomorskim dobrom na području Primorsko-goranske županije, nakon čega će se objaviti u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 342-01/11-01/6

Ur. broj: 2107/02-04-11-1

Novi Vinodolski, 15. studenoga 2011.

Gradonačelnik
Oleg Butković, dipl. ing., v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=749&mjesto=51250&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr