SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 39. Petak, 25. studenog 2011.
GRAD KRK
Moscenicka_draga-001

41.

Na temelju odredbi članka 26. stavka 3. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09), članka 5. Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2010. - 2013. godine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 39/10), članka 1. Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2011. godinu (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 55/10) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09 i 41/09), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 15. studenoga 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o I. Izmjeni Plana gradnje komunalnih vodnih
građevina za 2011. godinu

Članak 1.

Opisni iskaz izvora sredstava i namjene sredstava iz Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2011. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 55/10) zamjenjuje se tabelom koja je prilog i sastavni dio ove I. Izmjene Plana i glasi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta***

 

 

Članak 2.

Članak 3. Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2011. godinu mijenja se i glasi:

»Ukupna sredstva za ostvarivanje ovog Plana utvrđuju se u iznosu od 5.308.280,78 kn.«

Članak 3.

Ova I. Izmjena Plana stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/11-01/28

Ur. broj: 2142/01-01-11-4

Krk, 15. studenoga 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Josip Staničić, v.r.

Tabela 1.

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta***

 

 

 

Odluka o I. Izmjeni Plana gradnje komuna  


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=749&mjesto=51500&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr