SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 39. Petak, 25. studenog 2011.
GRAD KRK
Moscenicka_draga-001

37.

Na temelju članka 78. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09 i 55/11, 90/11) i odredbe članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/ 09 i 41/09), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 15. studenoga 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o Izmjeni Odluke o izradi
Urbanističkog plana uređenja UPU 25 - kamp
Glavotok (T3)

Članak 1.

Donosi se Odluka o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 25 - kamp Glavotok (T3), u daljnjem tekstu: Odluka.

Odlukom se mijenja Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 25 - kamp Glavotok (T3) (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 43/08).

Članak 2.

U članku 2. iza brojeva »76/07« dodaju se brojevi »38/09, 55/11, 90/11«, a iza brojeva »07/07« dodaju se brojevi »41/ 09, 28/11«.

Članak 3.

U članku 3. iza brojeva »07/07« dodaju se brojevi »41/09, 28/11«.

Članak 4.

U članku 4. iza brojeva »07/07« dodaju se brojevi »41/09, 28/11«.

Članak 5.

U članku 5. stavku 1. broj 4,7 zamjenjuje se brojem 5,0.

Članak 6.

U članku 6. stavku 2. iza brojeva »12/05« dodaju se brojevi »50/06, 8/09, 3/11«, a iza brojeva »07/07« dodaju se brojevi »41/09, 28/11«.

Članak 7.

Jedan primjerak ove Odluke dostavlja se Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Upravi za inspekcijske poslove - Urbanističkoj inspekciji, Vinogradska ulica 25, 10000 Zagreb.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-02/11-01/2

Ur. broj: 2142/01-01-11-10

Krk, 15. studenoga 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRK

Predsjednik
Josip Staničić, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=749&mjesto=51500&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr