SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 37. Ponedjeljak, 14. studenog 2011.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

29.

Na temelju članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 43/09), a u svezi odredbi članka 14. Zakona o Državnom uredu za reviziju (»Narodne novine« broj 80/11), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica je na sjednici dana 28. listopada 2011. godine razmatralo Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Malinska - Dubašnica te je donijelo sljedeći

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji
Općine Malinska - Dubašnica za 2010. godinu

I.

Prihvaća se Izvješće Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda Rijeka o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Malinska-Dubašnica za 2010. godinu, KLASA: 041-01/11- 02/299, UR. BROJ: 613-10-11-8 od 11. srpnja 2011. godine.

II.

Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 041-01/11-01/1

Ur. broj: 2142/05-01/1-11-3

Malinska, 28. listopada 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Josip Sormilić, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=747&mjesto=51511&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr