SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 37. Ponedjeljak, 14. studenog 2011.
GRAD OPATIJA

57.

Na temelju članka 98. Stavak 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 - ispravak i 90/11) te članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 25/09, 30/09 - ispravak), Gradsko vijeće Grada Opatije donijelo je dana 8. studenoga 2011. godine sljedeći

ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na Statut
O.Š. »Rikard Katalinić Jeretov«

I.

Daje se prethodna suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole »Rikard Katalinić Jeretov« Opatija.

II.

Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 012-03/11-01/02

Ur. broj: 2156/01-01-11-2

Opatija, 8. studenoga 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

O'Brien Sclaunich, dipl. oec., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr