SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 37. Ponedjeljak, 14. studenog 2011.
GRAD OPATIJA

53.

Na temelju članka 28. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine« broj 155/02), članka 3. Pravilnika o naknadi troškova za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina (»Narodne novine« broj 24/06), i članka 18. i 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 25/09 i 30/09 - ispravak) Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj 8. studenoga 2011. godine donosi

ODLUKU
o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina
i predstavnika nacionalnih manjina Grada Opatije

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se način financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina, te pravo na naknadu troškova i pravo na nagradu za rad članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u Gradu Opatiji koje imaju u obavljanju poslova predstavnika i članova vijeća nacionalnih manjina.

Članak 2.

Svakom vijeću nacionalne manjine i predstavniku nacionalne manjine osiguravaju se u Proračunu Grada sredstva za sufinanciranje provođenja aktivnosti utvrđenih programom rada vijeća nacionalne manjine odnosno predstavnika nacionalne manjine.

Naknada troškova prijevoza i naknada za rad članova vijeća nacionalne manjine i predstavnika nacionalne manjine isplaćuju se iz troškova programa rada vijeća nacionalne manjine odnosno predstavnika nacionalne manjine.

Članak 3.

Pod pravom na naknadu troškova u smislu ove Odluke podrazumijeva se pravo na naknadu troškova javnog prijevoza i pravo na dnevnice u visini propisanoj odlukom Vlade Republike Hrvatske u visini dnevnice za službena putovanja u zemlji i inozemstvu.

Članovi vijeća nacionalnih manjina ostvaruju pravo na naknadu troškova prijevoza po svakoj održanoj sjednici, a predstavnici nacionalne manjine po održanom sastanku na kojem su bili nazočni u visini cijene povratne karte javnog prijevoza od mjesta svog prebivališta do mjesta obavljanja poslova.

Članak 4.

Članovi vijeća nacionalne manjine ostvaruju pravo na nagradu za rad po održanoj sjednici vijeća nacionalne manjine u visini od 50% od iznosa naknade za rad članova Gradskog vijeća Grada Opatije.

Članak 5.

Sredstva iz članka 2. ove Odluke isplaćivat će se na temelju ugovora o sufinanciranju rada vijeća nacionalne manjine odnosno predstavnika nacionalne manjine sukladno visini osiguranih sredstava u Proračunu Grada za svaku proračunsku godinu na poseban račun vijeća odnosno predstavnika nacionalnih manjina otvoren za ostvarivanje manjinskih prava na području Grada Opatije.

Članak 6.

Vijeće odnosno predstavnici nacionalnih manjina dužni su dostaviti program rada i financijski plan nadležnom upravnom odjelu Grada Opatije najkasnije do 15. listopada tekuće godine za iduću godinu.

Iznimno za 2012. godinu vijeće odnosno predstavnici nacionalnih manjina dužni su dostaviti program rada i financijski plan nadležnom upravnom odjelu Grada Opatije najkasnije do 15. siječnja 2012. godine.

Financijski plan i završni vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina objavljuju se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Članak 7.

Gradonačelnik donosi odluku o raspodjeli sredstava iz članka 2. ove Odluke najkasnije do 31. siječnja tekuće godine.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2012. godine.

Klasa: 402-01/11-01/117

Ur. broj: 2156/01-01-11-1

Opatija, 8. studenoga 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

O'Brien Sclaunich, dipl. oec., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr