SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 37. Ponedjeljak, 14. studenog 2011.
GRAD OPATIJA

49.

GRAD OPATIJA, Opatija, Ulica maršala Tita 3, zastupan po gradonačelniku Grada Opatije Ivi Dujmiću (u daljnjem tekstu: Grad), kao poslodavac

i

SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA REPUBLIKE HRVATSKE, Zagreb, Trg kralja Petra Krešimira IV. br. 2, zastupan po sindikalnom povjereniku Podružnice Sindikata Grada Opatija Željku Harbašu (u daljnjem tekstu: Sindikat),

uzimajući u obzir bitno smanjenje proračunskih prihoda iz kojih se financiraju materijalna prava službenika i namještenika, te želeći dati doprinos uravnoteženju prihoda i rashoda u Proračunu Grada Opatije privremenim sniženjem razine pojedinih materijalnih prava službenika i namještenika, zaključili su 8. studenog 2011. godine, sljedeći

A N E K S broj I
KOLEKTIVNOM UGOVORU
za službenike i namještenike u upravnim tijelima
Grada Opatije

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su 13. prosinca 2010. sklopile Kolektivni ugovor za službenike i namještenike u upravnim tijelima Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 48/10 - u nastavku teksta: Ugovor).

Članak 2.

Iznimno od odredbi članka 47. stavka 1. i članka 49. stavka 1. Ugovora, ugovorne strane suglasile su se o sljedećem:

1) u 2011. godini svakom službeniku i namješteniku bit će isplaćen jednokratni dodatak - božićnica u neto iznosu od 500,00 kuna;

2) u 2012. godini svakom službeniku i namješteniku bit će isplaćen regres za korištenje godišnjeg odmora u neto iznosu od najmanje 1.500,00 kuna;

3) u 2012. godini svakom službeniku i namješteniku bit će isplaćen jednokratni dodatak - božićnica u neto iznosu od najmanje 1.000,00 kuna.

Ukoliko se tijekom 2012. godine povećaju planirani proračunski prihodi iz kojih se financiraju materijalna prava službenika i namještenika, poslodavac može isplatiti i veći iznos božićnice za 2012. godinu. Prije odluke poslodavca, mišljenje o spomenutoj mogućnosti dat će Zajednička komisija za tumačenje odredaba i praćenje primjene Ugovora, najkasnije do 30. studenog 2012. godine.

Članak 3.

Ovaj Aneks Ugovoru primjenjuje se na isplatu božićnice u 2011. godini te regresa za godišnji odmor i božićnice u 2012. godini, i prestaje važiti 31. prosinca 2012. godine, nakon čega će se u odnosu na navedena materijalna prava primjenjivati osnovni tekst Ugovora.

Članak 4.

Ostali uglavci Ugovora ostaju neizmijenjeni.

Članak 5.

Ovaj Aneks stupa na snagu danom obostranog potpisa.

Aneks će biti objavljen u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 112-07/10-01/03

Ur. broj: 2156/01-03/01-11-4

Opatija, 8. studenoga 2011.

ZA GRAD ZA PODRUŽNICU

OPATIJU SINDIKATA GRADSKE

UPRAVE GRADA OPATIJE

Gradonačelnik Povjerenik

Ivo Dujmić Željko Harbaš

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr