SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 36. Ponedjeljak, 7. studenog 2011.
OPĆINA MRKOPALJ
Moscenicka_draga-001

14.

Na temelju članka 109. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 29. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09, 34/09 - ispr.) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj na sjednici održanoj dana 15. rujna 2011. godine donijelo je

IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj
za I.-VI. 2011. godine

I. OPĆI DIO

Članak 1.

 

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta***

 

Članak 2.

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda, a rashodi i izdaci prema organizacijskoj, programskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji te prema izvorima financiranja utvrđuju se u Posebnom dijelu obračuna Proračuna.

OSTVARENJE PRORAČUNA I. - VI. MJ. 2011.
A. OPĆI DIO PRIHODI I PRIMICI

 

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta***

 

Članak 3.

Ovaj izvještaj stupa na snagu osmog dana po objavi u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-05/11-01/1

Ur. broj: 2112-05-01-11-3

Mrkopalj, 15. rujna 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik
Mario Blašković, v.r.

 

Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine M  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr