SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 35. Četvrtak, 27. listopada 2011.
OPĆINA RAVNA GORA
Moscenicka_draga-001

27.

Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine« broj 90/11) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 26. listopada 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone
za obračun naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru

Članak 1.

Ovom se odlukom određuju vrijednosti jediničnih iznosa NP za položajne zone na području Općine Ravna Gora, utvrđene odredbom članka 2. Odluke o komunalnom doprinosu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 14/10) u svrhu obračuna naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na temelju Uredbe o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru (»Narodne novine« broj 101/11 - u daljnjem tekstu: Uredba).

Članak 2.

Vrijednost jediničnog iznosa NP za položajne zone utvrđuje se u kunama sukladno odredbi članka 5. stavka 2. Uredbe i to:

- NP za prvu zonu 20,00 kn,

- NP za drugu zonu 14,00 kn,

- NP za treću zonu 4,00 kn.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 361-01/11-01/14

Ur. broj: 2112/07-01-11-3

Ravna Gora, 26. listopada 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr