SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 35. Četvrtak, 27. listopada 2011.
OPĆINA PUNAT
Moscenicka_draga-001

44.

Na temelju članka 16. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine PGŽ« broj 25/09 i 35/09), Općinsko vijeće Općine Punat na sjednici održanoj 24. listopada 2011. godine donosi

IZMJENU I DOPUNU
Plana razvojnih programa Općine Punat za razdoblje 2011. - 2013. godine

Članak 1.

U Planu razvojnih programa Općine Punat za razdoblje 2011. - 2013. godine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 49/10) članak 1. mijenja se i glasi:

Izmjenom i dopunom Plana razvojnih programa Općine Punat za razdoblje 2011. - 2013. godine iskazani su planirani rashodi na nefinancijskom imovini, kapitalnim pomoćima i donacijama u razdoblju 2011. - 2013. godine s iskazanim izvorima prihoda za provedbu programa za 2011. godinu, kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta***

 

 

 

Članak 2.

Ova Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Punat za razdoblje 2011. - 2013. godine stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/11-01/3

Ur. broj: 2142-02-02-4-11-13

Punat, 24. listopada 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Marijan Kereži, v. r.

 

Izmjena i dopuna Plana razvojnih program  


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=745&mjesto=51521&odluka=44
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr