SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 35. Četvrtak, 27. listopada 2011.
OPĆINA PUNAT
Moscenicka_draga-001

41.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/ 09 i 35/09), Općinsko vijeće Općine Punat na sjednici održanoj 24. listopada 2011. godine donosi

1. IZMJENU I DOPUNU PLANA PRORAČUNA OPĆINE PUNAT ZA 2011. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2012. - 2013. GODINU

Članak 1.

U Planu Proračuna za 2011. godinu sa projekcijom 2012. - 2013. godine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 49/10), članak 1. mijenja se i glasi:

Članak 2.

U Planu Proračuna za 2011. godinu sa projekcijom 2012. - 2013. godine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 49/10) članak 2. mijenja se i glasi:

Prihodi i primici, rashodi i izdaci proračuna po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u 1. Izmjeni i dopuni Plana proračuna Općine Punat za 2011. godinu i projekcije za 2012.-2013. godinu, a u Posebnom dijelu 1. Izmjene i dopune Plana proračuna za 2011. g. i Posebnom dijelu Projekcije za 2012.-2013. godinu po izvorima, korisnicima, aktivnostima i projektima kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta***

 

 

 

Članak 3.

Ova 1. Izmjena i dopuna Plana proračuna Općine Punat za 2011. godinu i projekcije za 2012-2013.godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«, čijim stupanjem na snagu prestaje vrijediti Plan proračuna za 2011. godinu sa projekcijom 2012.-2013. god. (»Službene novine PGŽ« broj 49/10).

Klasa: 400-08/11-01/3

Ur. broj: 2142-02-02-04-11-8

Punat, 24. listopada 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik:
Marijan Kereži v. r.

 

I. Izmjena i dopuna Plana Proračuna Opći  


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=745&mjesto=51521&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr