SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 34. Srijeda, 19. listopada 2011.
OPĆINA FUŽINE

49.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 35. Statuta Općine Fužine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/ 09 i 30/09), Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj 19. listopada 2011. godine, donijelo je

I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA
OPĆINE FUŽINE ZA 2011. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu Općine Fužine za 2011.godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 49/10) čl. 1. mjenja se i glasi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 2.

Rashodi poslovanja i izdaci za nabavu nefinancijske imovine raspoređuju se po izvorima, korisnicima, aktivnostima i projektima u Posebnom dijelu ovih izmjena i dopuna Proračuna.

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 3.

Ove I. izmjene i dopune Proračuna za 2011. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/04

Ur. broj: 2112/03-01-11-05

Fužine, 19. listopada 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik

Đuro Radošević, v. r.

 

I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Fuž  


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=744&mjesto=10009&odluka=49
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr