SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 34. Srijeda, 19. listopada 2011.
OPĆINA FUŽINE

40.

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09 i 49/11) i članka 35. Statuta Općine Fužine (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 23/09, 30/09) Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj dana 19. listopada 2011. godine, donosi

PRVU IZMJENU I DOPUNU
Programa održavanja komunalne infrastrukture
na području Općine Fužine za 2011. godinu

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 49/10) u članku 2. mijenja se sljedeće:

- pod točkom 1. Komunalna naknada iznos« 1.600.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »1.450.000,00 kn«,

- pod točkom 2. Grobna naknada iznos »103.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »125.000,00 kn«,

- pod točkom 3. Ostali prihodi iznos « 827.700,00 kn« zamjenjuje se iznosom »987.670,00 kn«

- u stavci UKUPNO IZVORI iznos »2.530.700,00 kn« zamjenjuje se iznosom »2.562.670,00 kn«

Članak 2.

U članku 3. mijenja se slijedeće:

- pod točkom 1. Održavanje čistoće javnih površina iznos »250.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »225.000,00 kn«,

- pod točkom 2. Održavanje javnih površina koje nisu zelene površine »140.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »90.000,00 kn«,

- pod točkom 3. Održavanje javnih zelenih površina iznos »290.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »365.000,00 kn«,

- pod točkom 4. Održavanje nerazvrstanih cesta iznos »310.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »350.000,00 kn«,

- pod točkom 6. Održavanje javne rasvjete iznos »358.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »318.000,00 kn«,

- pod točkom 7. Održavanje javnih objekata iznos »314.700,00 kn« zamjenjuje se iznosom »364.000,00 kn«,

- pod točkom 9. Zaštita okoliša iznos »178.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »168.000,00 kn«,

- pod točkom 10. Ostale komunalne djelatnosti iznos »240.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »332.670,00 kn«,

- u stavci UKUPNO PROGRAM iznos »2.530.700,00 kn« zamjenjuje se iznosom »2.562.670,00 kn«.

Članak 3.

Prve izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/04

Ur. broj: 2112/03-01-11-07

Fužine, 19. listopada 2011.

Stranica4570—broj34 Srijeda,19.listopada2011.

SLUŽBENENOVINE

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Đuro Radošević, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=744&mjesto=10009&odluka=40
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr