SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 34. Srijeda, 19. listopada 2011.
OPĆINA FUŽINE

37.

Na temelju članka 35. Statuta Općine Fužine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/09 i 30/09) Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj dana 19. listopada 2011. godine, donosi

ODLUKU
o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju,
Područni ured Rijeka

o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Fužine
za 2010. godinu

Članak 1.

Prihvaća se Izvješće Državnog ureda za reviziju, Područni ured Rijeka o obavljenoj financijskoj reviziji za 2010. godinu.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/04

Ur. broj: 2112/03-01-11-03

Fužine, 19. listopada 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Đuro Radošević, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=744&mjesto=10009&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr