SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 34. Srijeda, 19. listopada 2011.
GRAD OPATIJA
Moscenicka_draga-001

47.

Na temelju članka 29. stavak 1. alineja 13. Statuta Grada Opatije (»Službene novine PGŽ« broj 25/09 i 30/09) Gradsko vijeće Grada Opatije na sjednici održanoj 28. rujna 2011.godine donosi

ODLUKU

1. Grad Opatija, kao jedan od osnivača trgovačkog društva ŽIČARA UČKA d.o.o. za gradnju, upravljanje i gospodarsko korištenje žičarom, prihvaća Odluku o izmjenama Društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva ŽIČARA UČKA d.o.o., Opatija od 15. 6. 2011. g., koja je sastavni dio ove Odluke.

2. Daje se ovlaštenje gradonačelniku Grada Opatije Ivo Dujmić, ing. da u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima i Društvenim ugovorom o osnivanju trgovačkog društva u funkciji člana Skupštine društva poduzme sve potrebne radnje za donošenje Odluke o izmjenama Društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva ŽIČARA UČKA d.o.o., Opatija.

Klasa: 361-01/09-01/08

Ur. broj: 2156/01-04-11-12

Opatija, 28. rujna 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
O'Brien Sclaunich, dipl. oec., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr