SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 26. Petak, 30. srpnja 2004.
GRAD KASTAV
32

34.

Temeljem članka 3. Zakonu o vatrogastvu (»Narodne novine« broj 106/99, 117/01 i 96/03) i članka 15. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 24/01) s ciljem usklađenja Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija, Gradsko vijeće Grada Kastva, na svojoj 8. sjednici održanoj 29. srpnja 2004. godine donosi

ANEKS
Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija
Grada Kastva

1. UVOD

Aneksom Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija (u daljnjem tekstu: Aneks) detaljnije se utvrđuju zadaće i područje djelovanja i odgovornosti javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava na području Grada Kastva.

2. BROJ, SMJEŠTAJ, VELIČINA I OPREMA PROFESIONALNIH I DOBROVOLJNIH VATROGASNIH POSTROJBI

Na području Grada Kastva djeluje:

a) jedna profesionalna vatrogasna postrojba - Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: JVP Grada Rijeke). Sjedište JVP Grada Rijeke je u Rijeci, Krešimirova 38.

Djelatnost JVP Grada Rijeke na području Grada Kastva definirana je posebnim Ugovorom o obavljanju djelatnosti između Gradskog poglavarstva Grada Kastva i osnivača JVP Grada Rijeke. JVP Grada Rijeke središnja je vatrogasna postrojba za Grad Kastav, koja operativno pokriva cijelo gradsko područje za sve vrste intervencija na objektima i otvorenom prostoru.

b) dobrovoljna vatrogasna postrojba - Vatrogasna postrojba Dobrovoljnog vatrogasnog društva Kastav (u daljnjem tekstu: VP DVD Kastav). Sjedište VP DVD Kastav je u Kastvu, Kastav 160.

Veličina i oprema profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi:

a) JVP Grada Rijeke (središnja vatrogasna postrojba za Grad Kastav):

- raspolaže sa 133 profesionalna vatrogasaca, uključujući i zapovjednika i zamjenika zapovjednika

- raspolaže sa slijedećim vozilima:

Red.
broj

Namjena vozila

Kapacitet pumpe

Voda lit.

Pjenilo lit.

1

kombinirano

30/8 2HH Zigler

2000

200/100

2

navalno

16/8 2HH Ziegler

2500

150

3

autoljestva 30 m

-

-

-

4

autocisterna

32/8 Rosenbauer

5000

400

5

skladište cijevi

-

-

-

6

kemijsko

16/8 Rosenbauer

800

200

7

autoljestva 30 m

-

-

-

8

autocisterna

32/8 Rosenbauer

6000

-

9

teretno

-

-

-

10

tehničko za promet. nezgode

25 lit/130 bara KAMAT

300

50

 

11

tehničko

oprema za tehničke intervencije u prometu HOLMATRO škare,
razupore, razuporni cilindar, ručna pumpa ...

12

veliko tehničko

oprema za tehničke intervencije (RW 2)

 

13

šumsko

90 lit./40 bara Tamanini MP-100

600

20

14

teretno

-

-

-

 

15

malo tehničko

oprema za manje tehničke intervencije na objektima

 

16

cisterna za gorivo

-

-

-

17

šumsko

16/8 Rosenbauer

1000

200

18

autocisterna

30/8 Ziegler

8000

-

 

19

za akcidente

teška, kemijska odijela, ronilačka oprema, dišni aparati, banka zraka

 

20

navalno

8/8 2HH Zigler

1600

200

21

Terensko

-

-

-

22

zapovjedno

-

-

-

23

zapovjedno

-

-

-

24

kombi 1+8

-

-

-

25

Teretno

-

-

-

26

autobus 1+32

-

-

-

27

zapovjedno

-

-

-

28

zapovjedno

-

-

-

29

kombinirano

30/8 2HH Zigler

2000

200/100

30

autocisterna

30/8 Zigler

8000

-

31

navalno - tehničko

16/8 2HH Zigler

2000

200

32

Autoljestva 30 m

-

-

-

33

šumsko

90 lit./40 bara Tamanini MP-100

500

-

34

kemijsko

32/8

3000

400

35

šumsko

90 lit./40 bara Tamanini MP-100

500

-

36

navalno

16/8

2200

160

37

navalno

32/8 Rosenbauer

2500

400

38

auto ljestve 32 m

-

-

-

39

navalno vozilo za gašenje požara

30/10

3000

300

40

vozilo za gašenje požara otvorenog prostora

2/40

1000

200

41

vozilo za gašenje požara otvorenog porostora

2/40

1000

200

b) VP DVD Kastav:

- raspolaže sa 30 osposobljena dobrovoljna vatrogasca uključujući zapovjednika i zamjenika zapovjednika

- raspolaže sa slijedećim vozilima i pumpama:

red.
broj

namjena vozila

posada

karakteristike pumpe (q/h)

voda /pjena
lit.

1

vozilo za gašenje požara otvorenog prostora

8+1

2/40

500/0

2

vozilo za prijevoz opreme i gasitelja

4+1

 

 

3

vozilo za prijevoz gasitelja

8+1

 

 

4

navalno vozilo

8+1

8/32+HD

2500/100

 

red.
broj

vrsta pumpe

karakteristike q/h

pogon - snaga

1.

prijenosna pumpa za vodu

8/8

benzin - 24 kw

2.

potopna pumpa za vodu

3/2

2,4 kw - 380 V

3.

potopna pumpa za vodu

4/2

1,2 kw - 220 V

3. ZADAĆE I PODRUČJE ODGOVORNOSTI DJELOVANJA PROFESIONALNIH I DOBROVOLJNIH VATROGASNIH POSTROJBI

Zadaće i područje odgovornosti i djelovanja profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi (prema Zakonu o vatrogastvu »Narodne novine« broj 106/99, 117/01 i 96/03):

* JVP Grada Rijeke (središnja vatrogasna postrojba):

- područje odgovornosti i djelovanja je čitavo područje Grada Kastva,

- zadaće: primanje poziva 93 i izlazak na intervenciju u propisanom vremenu, gašenje svih vrsta požara bez obzira na složenost (požara otvorenog prostora, požara građevinskih i gospodarskih objekata), spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, obavljanje drugih poslova u nezgodama, ekološkim i inim nesrećama, sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija.

* VP DVD Kastav:

- područje odgovornosti i djelovanja je čitavo područje Grada Kastva,

- zadaće: pružanje tehničke pomoći i druge pomoći središnjoj vatrogasnoj postrojbi u gašenju požara, u nezgodama i opasnim situacijama, obavljanje drugih poslova u ekološkim i inim nesrećama, samostalno gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom kada to postrojba objektivno može sama odraditi, edukacija stanovništva po pitanju vatrozaštite (naročito mladeži), sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija.

Mogući veći broj požara na otvorenom prostoru, pretežno u ljetnim mjesecima zahtijeva učešće većeg broja gasioca, kako za sam period gašenja požara tako i po završetku akcije gašenja kod čuvanja požarišta, pa pored navedenih postrojbi na području Grada Kastva interveniraju i dobrovoljna vatrogasna društva udružena u Vatrogasnu zajednicu Primorsko goranske županije koja okružuju Grad, iz tzv. Riječkog prstena (Sušak, Drenova, Halubjan, Klana, Škalnica, Jelenje).

Posebne zadaće dobrovoljnih vatrogasnih društava iz tzv. Riječkog prstena su: pružanje tehničke pomoći JVP Grada Rijeke i DVD Kastav pri intervencijama gašenja požara ili u nezgodama i opasnim situacijama sudjelovanje u akciji gašenja požara otvorenog prostora, gašenja požara građevinskih objekata, obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama.

4. ZAKLJUČAK

Ovaj Aneks predstavlja cjelinu s Planom zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Grada Kastva, kao temeljnim normativnim aktom grada Kastva iz te domene.

Klasa: 021-05/04-01/8

Ur. broj: 2170-05-01-1-04-4

Kastav, 29. srpnja 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

Ivo Mladenić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr