SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 34. Srijeda, 19. listopada 2011.
GRAD BAKAR
Moscenicka_draga-001

24.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 30. Statuta Grada Bakra (»Službene novine PGŽ« broj 25/09, 37/09) Gradsko vijeće Grada Bakra na sjednici održanoj 17. listopada 2011. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o stipendijama
Grada Bakra

Članak 1.

U Odluci o stipendijama Grada Bakra (»Službene novine PGŽ« broj 37/10) članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovom Odlukom se propisuju mjerila i način ostvarivanja prava za dodjelu stipendija učenicima gimnazija i srednjih škola te studentima sveučilišnih studija - preddiplomski i diplomski studij i studentima stručnih studija - stručni studij i specijalistički diplomski stručni studiji, državljanima Republike Hrvatske koji imaju prebivalište na području Grada Bakra najmanje 2 (dvije) godine do dana podnošenja zahtjeva. Nadalje, Odlukom se definiraju uvjeti stipendiranja učenika i studenata koji se školuju za deficitarna zanimanja.«

Članak 2.

U članku 8. alineja 1 mijenja se i glasi:

»- uvjerenje o prebivalištu ne starije od 30 dana od dana objave poziva za natječaj«.

Alineja 3 mijenja se i glasi:

»dokaz o prosjeku ocjena ovjeren od tajništva fakulteta, kao i presliku indeksa studenta«.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/08

Ur. broj: 2170-02-01-11-5

Bakar, 17. listopada 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr