SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 33. Subota, 15. listopada 2011.
OPĆINA VRBNIK
Moscenicka_draga-001

21.

Na temelju članka 17. stavka 7. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine« broj 90/11) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/09 i 33/09), Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na 17. sjednici održanoj 7. listopada 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju vrijednosti jediničnih iznosa NP za položajne zone na području Općine Vrbnik, utvrđene odredbom članka 2. Odluke o komunalnom doprinosu Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 6/11) u svrhu obračuna naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na temelju Uredbe o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru (»Narodne novine« broj 101/11 - u daljnjem tekstu: Uredba).

Članak 2.

Vrijednost jediničnog iznosa NP za položajne zone utvrđuje se u kunama sukladno odredbi članka 5. stavka 2. Uredbe i to:

 

 

 

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta***

 

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 361-02/11-01/14

Ur. broj: 2142-07-03-11-4

Vrbnik, 7. listopada 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik
Slavko Zahija, v. r.

 

Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr