SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 33. Subota, 15. listopada 2011.
OPĆINA VRBNIK
Moscenicka_draga-001

20.

Na temelju članka 4. stavka 4. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine« broj 90/11) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/09 i 33/09), Općinsko Vijeće Općine Vrbnik, na 17. sjednici, koja je održana 7.listopada 2011., donijelo je

ODLUKU
o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito
izgrađenoj zgradi

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuje broj etaža koje se mogu ozakoniti u postupku koji se provodi na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.

Članak 2.

Na nezakonito izgrađenoj zgradi izgrađenoj protivno prostornom planu1 može se, protivno prostornom planu, prema odredbi članka 4. stavka 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, osim dvije etaže od kojih je druga potkrovlje, ozakoniti još dvije etaže, ako se takva zgrada nalazi unutar građevinskog područja i još dvije etaže, ako se takva zgrada nalazi izvan građevinskog područja.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 361-02/11-01/14

Ur. broj: 2142-07-03-11-5

Vrbnik, 7. listopada 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik
Slavko Zahija, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr