SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 33. Subota, 15. listopada 2011.
OPĆINA VIŠKOVO
Moscenicka_draga-001

56.

Na temelju članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« brojoj 25/ 09), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05 i 109/07) Općinsko vijeće Općine Viškovo na 23. sjednici održanoj 13. listopada 2011. godine donijelo je

3. IZMJENE I DOPUNE
Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Općine Viškovo u 2011. godini

Članak 1.

U Programu javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Općine Viškovo u 2011. godini (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 50/10.) u članku 2. dodaje se tekst »Boćalište Marinići - spajanje kotlovnice na plinsku mrežu«

Članak 2.

U Programu javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Općine Viškovo u 2011. godini (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 50/10) mijenja se tabelarni dio koji je sastavni dio ovog Programa.

Članak 3.

Ove izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/11-01/13

Ur. broj: 2170-09-11-01-19

Viškovo, 13. listopada 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Igor Rubeša, ing., v.r.

 

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta***

 

3. Izmjene i dopune Programa javnih potr  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr