SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 33. Subota, 15. listopada 2011.
OPĆINA VIŠKOVO
Moscenicka_draga-001

52.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11), članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09), Općinsko vijeće Općine Viškovo na 23. sjednici održanoj 13. listopada 2011. godine donijelo je

3. IZMJENE I DOPUNE
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Viškovo
za 2011. godinu

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2011. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 50/10, 10/11, 25/11) u daljnjem tekstu Program, članak 5. mijena se i glasi:

I/ Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2011. godinu čini izgradnja sljedećeg:

1. Javne površine:

a)Uređenje novih javnih površina:
radovi vezani za uređenje
zelenih površina i ostalih javnih
površina 200.000,00 kuna

b)Uređenje fitness parka u Gornjim
Srokima 83.500,00 kuna

c)Sportski park Gornji Sroki: izrada
idejnog, glavnog, izvedbenog projekta 98.000,00 kuna

d)Spomenici 10.000,00 kuna

e)Komunalna oprema za javne
površine (klupe, koševi za smeće,
ograde, vodovodni priključci) 131.000,00 kuna


UKUPNO: 522.500,00 kuna

Potrebna financijska sredstva osigurat će se iz:

- komunalnog doprinosa tekuće godine 522.500,00 kuna

2. Ceste:

a) Cesta Vozišće-Mavri, građevinski i

projekti oborinske kanalizacije 327.500,00 kuna

b) Cesta Mavri-Marčelji-Pogled,

građevinski i projekti oborinske

kanalizacije 392.500,00 kuna

c) Cesta za groblje Bujki, idejni, glavni

i izvedbeni projekt 58.000,00 kuna

d) Projekt ceste Mladenići-Ronjgi-Saršoni,

građevinski i projekti oborinske

kanalizacije 277.600,00 kuna

e) Projekt ceste Blažići-Drenova,

građevinski i projekti oborinske

kanalizacije 135.000,00 kuna

f) Projekt ceste Kapiti-Furićevo 100.000,00 kuna

g) Projekti spojne ceste D u Blažićima 62.100,00 kuna

h) Cesta Brnasi-Dovičići (DPU Halubjan),

građevinski i projekti oborinske

kanalizacije, otkup i priprema

zemljišta 2.435.812,00 kuna

i) Projekt spoja sa spojnom cestom

Brnasi-Dovičići (DPU Halubjan) 103.600,00 kuna

j) Otkup zemljišta za buduće projekte 640.500,00 kuna

k) Asfaltiranje ostalih nerazvrstanih cesta 500.000,00 kuna

l) Izgradnja zidova i upojnih bunara 400.000,00 kuna

m) Izgradnja ceste II sa infrastrukturom 1.270.000,00 kuna

n) Radovi po prometnom rješenju

Viškovo-Milohni 600.000,00 kuna

o) Projekt raskrižja Vozišće, oborinska

kanalizacija prema DPU OŠ,

građevinski i projekti oborinske

kanalizacije 48.300,00 kuna

p) Prometno rješenje nerazvrstanih

cesta Viškovo III 92.750,00 kuna

r) Projekt pristupnog puta Benčani 100.000,00 kuna

s) Uređenje pristupa crkvi 115.000,00 kuna

t) Projekt rekonstrukcije puta u Kosima 40.000,00 kuna

u) Komunalna oprema za ceste 132.000,00 kuna

v) Dionica ceste Trampi - Marinići

(otkup zemljišta, priprema) 2.300.000,00 kuna

z) Idejno rješenje ugibališta Benčani 25.500,00 kuna


UKUPNO: 10.156.162,00 kuna

Potrebna financijska sredstva osigurat će se iz:

- komunalnog doprinosa tekuće godine 5.542.961,00 kuna

- sredstava protekle godine 4.493.201,00 kuna

- vodnog doprinosa 120.000,00 kuna

3. Groblje Viškovo i Bujki:

DPU Groblja Viškovo, idejni i glavni

projekt groblja Viškovo, nabavku opreme 140.200,00 kuna


UKUPNO: 140.200,00 kuna

Potrebna financijska sredstva osigurat će se iz:

- komunalnog doprinosa tekuće godine 45.200,00 kuna

- naknada za koncesije 15.000,00 kuna

- prenesenih sredstava iz proteklih godina 80.000,00 kuna

4. Javna rasvjeta:

Proširenje javne rasvjete 86.000,00 kuna


UKUPNO: 86.000,00 kuna

Potrebna financijska sredstva osigurat će se iz:

- komunalnog doprinosa tekuće godine 86.000,00 kuna

5. Izgradnja vodovodne mreže -

pomoć KD Vodovod 2.610.400,00 kuna

Potrebna financijska sredstva osigurat će se iz prenesenih sredstava.

6. Sanacija odlagališta i nabavka opreme-pomoć

KD Čistoća 843.000,00 kuna

Potrebna financijska sredstva osigurat će se iz:

- cijene komunalnih usluga namijenjenih

razvoju 843.000,00 kuna

SVEUKUPNO (1.-6.): 14.358.262,00 kuna

(slovima: četrnaestmilijunatristopedesetosamtisućadvjestošezdesetdvijekune i 00/100)

Članak 2.

Ove 3. Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-07/11-01/11

Ur. broj: 2170-09-11-01-5

Viškovo, 13. listopada 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Igor Rubeša, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr