SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 33. Subota, 15. listopada 2011.
OPĆINA VIŠKOVO
Moscenicka_draga-001

49.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09) i članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj: 25/09) Općinsko vijeće Općine Viškovo na svojoj 23. sjednici održanoj 13. listopada 2011. godine donijelo je

ODLUKU
o ukidanju statusa općeg dobra na k.č. br. 4524/10,
k.č. br. 4519/2 i k.č. br. 4523/5, k.o. Viškovo

Članak 1.

Nekretnine označene kao k.č. br. 4524/10, nepl. put, površine 506 m2, k.č.br. 4519/2, nepl. put, površine 354 m2 te k.č. br. 4523/5, nepl. put, površine 42 m2 upisane su u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci u zk. ul. PI, k.o. Viškovo kao opće dobro.

Članak 2.

Općinsko vijeće Općine Viškovo ukida status općeg dobra na nekretninama označenim kao k.č. br. 4524/10, nepl. put, površine 506 m2, k.č. br. 4519/2, nepl. put, površine 354 m2 te k.č. br. 4523/5, nepl. put, površine 42 m2 upisanih u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci u zk. ul. PI, k.o. Viškovo kao opće dobro.

Članak 3.

Zemljišnoknjižni odjel Općinskog suda u Rijeci će u odnosu na nekretnine iz članka 1. ove Odluke, isključene iz statusa općeg dobra, izvršiti brisanje općeg dobra i izvršiti upis prava vlasništva istih na ime i u korist Općine Viškovo.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/11-01/13

Ur. broj: 2170-09-11-01-10

Viškovo, 13. listopada 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Igor Rubeša, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr