SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 33. Subota, 15. listopada 2011.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
Moscenicka_draga-001

58.

Na temelju članka 17. stavka 7. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine« broj 90/11) i članka 32. Statuta Općine Mošćenička Draga (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09 i 30/09 - Ispravak) Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga na sjednici održanoj 12. listopada 2011. godine, donosi

ODLUKU
o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju vrijednosti jediničnih iznosa NP za položajne zone na području Općine Mošćenička Draga, utvrđene odredbom članka 8. Odluke o komunalnom doprinosu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/00, 4/01, 32/05, 34/05 i 03/06 i 53/07) u svrhu obračuna naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na temelju Uredbe o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru (»Narodne novine« broj 101/11 - u daljnjem tekstu: Uredba).

Članak 2.

Vrijednost jediničnog iznosa NP za položajne zone utvrđuje se u kunama sukladno odredbi članka 5. stavka 2. Uredbe i to:

Vrijednost jediničnih
iznosa

I.
ZONA

II. ZONA

III. ZONA

IV. ZONA

NP

20,00 kuna

15,00 kuna

10,00 kuna

5,00
kuna

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 360-01/11-01/02

Ur. broj: 2156/03-11-1

Mošćenička Draga, 12. listopada 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik

Nedjeljko Dražul, dipl. ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr