SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 33. Subota, 15. listopada 2011.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
Moscenicka_draga-001

57.

Na temelju članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97 i 107/07), članka 141. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 88/08, 86/09, 92/10 i 105/10) i članka 32. Statuta Općine Mošćenička Draga (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 30/09), Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga na sjednici održanoj dana 12. listopada 2011. godine, donosi

I. IZMJENU PROGRAMA
javnih potreba u obrazovanju i predškolskom
odgoju za 2011. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba u obrazovanju i predškolskom odgoju za 2011. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 18/2011) članak 2. mijenja se i glasi:

»Sredstva za izvršenje ovog Programa osigurana su u Proračunu Općine Mošćenička Draga za 2011. godinu u ukupnom iznosu od 626.000,00 kuna i raspoređuju se kako slijedi:

-Sufinanciranje dječjeg vrtića kn 520.000,00

-Tekuće donacije osnovna škola kn 15.000,00

-Sufinanciranje pokazne karte
- osnovna škola kn 2.000,00

-Sufinanciranje produženog boravka
u školi kn 5.000,00

-Sufinanciranje logopeda kn 4.000,00

-Sufinanciranje pokazne karte -
srednja škola kn 45.000,00

-Sufinanciranje pokazne karte
- studenti kn 35.000,00«

Članak 2.

Ova I. Izmjena Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/11-01/44

Ur. broj: 2156/03-11-1

Mošćenička Draga, 12. listopada 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik

Nedjeljko Dražul, dipl. ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr