SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 33. Subota, 15. listopada 2011.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
Moscenicka_draga-001

52.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09 i 49/11) i članka 32. Statuta Općine Mošćenička Draga (»Službene novine PGŽ« broj 26/09 i 30/09), Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga na sjednici održanoj dana 12. listopada 2011. godine, donosi

II. IZMJENU I DOPUNU PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Općine Mošćenička Draga
za 2011. godinu

Članak 1.

Tablica u članku 1. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Mošćenička Draga za 2011. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 56/ 2010) mijena se i glasi:

Članak 2.

Sredstva za radove iz članka 1. osiguravaju se u Proračunu Općine Mošćenička Draga, i to iz izvora:

- komunalnog doprinosa - 432 kn 650.000,00

- ostali izvorni prihodi - 120 kn 376.000,00

- kapitalnih pomoći - 520 kn 784.000,00

- spomenička renta - 420 kn 50.000,00

- općih prohoda i primitaka - 110 kn 228.000,00

-prihoda od prodaje nefinancijske
imovine - 710 kn 220.000,00

- prenesenih sredstava - 910 kn 272.996,60

Članak 3.

Ova II. Izmjena i dopuna Programa stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/11-01/39

Ur. broj: 2156/03-11-1

Mošćenička Draga, 12. listopada 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik

Nedjeljko Dražul, dipl. ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr