SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 33. Subota, 15. listopada 2011.
OPĆINA BROD MORAVICE
Moscenicka_draga-001

13.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Brod Moravice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/ 09) i Odluke o javnim priznanjima Općine Brod Moravice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/ 09) Općinsko vijeće Općine Brod Moravice, na 13. sjednici održanoj dana 23. rujna 2011. godine donijelo je

IZMJENU I DOPUNU
Odluke o javnim priznanjima Općine Brod Moravice

Članak 1.

U članku 6. Stavku 5. riječi »Općinskog poglavarstva« zamjenjuju se riječima »Općinskog načelnika«.

Članak 2.

U članku 14. riječi »Općinsko poglavarstvo« mijenjaju se i glase »Općinski načelnik«.

Članak 3.

U članku 16. stavak 1. alineja 2. »Poglavarstvo Općine Brod Moravice« briše se.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 061-01/11-01/03

Ur. broj: 2112-06-11-01-01

Brod Moravice, 23. rujna 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BROD MORAVICE

Predsjednik

Branimir Svetličić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr