SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 33. Subota, 15. listopada 2011.
OPĆINA BROD MORAVICE
Moscenicka_draga-001

12.

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 68. Statuta Općine Brod Moravice (»Službene novine PGŽ« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Brod Moravice na sjednici održanoj 29. rujna 2011. godine donijelo je

POLUGODIŠNJI OBRAČUN
Proračuna Općine Brod Moravice za 2011. godinu

Članak 1.

Polugodišnji obračun proračuna Općine Brod Moravice za 2011. godinu sastoji se od:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta***

 

Članak 2.

Pregled polugodišnjeg izvršenja bilančnog dijela Proračuna Općine Brod Moravice za 2011. godinu, sastavni je dio ovog Polugodišnjeg obračuna.

Članak 3.

Ovaj Polugodišnji obračun proračuna Općine Brod Moravice za 2011. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/11-01/01

Ur. broj: 2112-06-11-01-07

Brod Moravice, 29. rujna 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BROD MORAVICE

Predsjednik

Branimir Svetličić, v. r.

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA ZA 2011. GODINU

za razdoblje 1. 1. - 30. 6. 11.

I. OPĆI DIO

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta***

Polugodišnji obračun Proračuna Općine Br  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr