SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 33. Subota, 15. listopada 2011.
OPĆINA BAŠKA
Moscenicka_draga-001

25.

Temeljem članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 36/10, 39/10) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 12. listopada 2011. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju

I.

Prihvaća se Izvješće Državnog ureda za reviziju, Područni ured Rijeka, o obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje Općine Baška za 2010. godinu, klase: 041- 01/11-02/299, ur. broj: 613-10-11-15, od 22. rujna 2011. godine.

II.

Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 041-01/11-01/1

Ur. broj: 2142-03-03/1-11-2

Baška, 12. listopada 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr