SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 33. Subota, 15. listopada 2011.
GRAD RIJEKA
Moscenicka_draga-001

103.

Na temelju članka 9. stavka 3. Zakona o kulturnim vijećima (»Narodne novine« broj 48/04 i 44/09) i članka 9. stavka 2. Odluke o osnivanju kulturnih vijeća Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 39/04, 3/05 i 40/09) Gradonačelnik Grada Rijeke dana 10. listopada 2011. godine donio je

ODLUKU
o određivanju naknade troškova za rad predsjednicima, potpredsjednicima i članovima kulturnih vijeća
Grada Rijeke

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuje naknada troškova za rad predsjednicima, potpredsjednicima i članovima kulturnih vijeća Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Vijeća).

Članak 2.

Naknada iz članka 1. ove Odluke utvrđuje se u bruto iznosima kako slijedi:

- predsjednicima Vijeća sa prebivalištem na području grada Rijeke u visini od 700,00 kn, odnosno u visini od 1.160,00 kn ako imaju prebivalište izvan područja grada Rijeke,

- potpredsjednicima i članovima Vijeća sa prebivalištem na području grada Rijeke u visini od 610,00 kuna odnosno u visini od 1.060,00 kuna ako imaju prebivalište izvan područja grada Rijeke.

Pravo na naknadu iz stavka 1. ovoga članka predsjednici, potpredsjednici i članovi Vijeća ostvaruju za svaku održanu sjednicu Vijeća.

U naknadu iz stavka 1. ovoga članka uračunati su i prijevozni troškovi za dolazak na sjednice Vijeća.

Članak 3.

Osim prava na naknadu iz članka 2. ove Odluke, predsjednicima, potpredsjednicima i članovima Vijeća sa prebivalištem izvan područja grada Rijeke pripada i pravo na naknadu punog iznosa hotelskog računa za noćenje.

Članak 4.

Novčana sredstva iz članka 2. i 3. ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Grada Rijeke.

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju naknade troškova za rad članova kulturnih vijeća Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 19/05, 22/09 i 28/10).

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-01/11-04/61-60

Ur. broj: 2170/01-15-00-11-1

Rijeka, 10. listopada 2011.

Gradonačelnik
mr. sc. Vojko Obersnel, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr