SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 33. Subota, 15. listopada 2011.
GRAD KASTAV
Moscenicka_draga-001

36.

Na temelju članka 4. stavka 4. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine« broj 90/11) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09) Gradsko vijeće Grada Kastva na 28. sjednici, održanoj 11. listopada 2011., donijelo je

ODLUKU
o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito
izgrađenoj zgradi

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuje broj etaža koje se mogu ozakoniti u postupku koji se provodi na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine« broj 90/11 - u daljnjem tekstu: Zakon).

Članak 2.

Na nezakonitoj izgrađenoj zgradi unutar i izvan građevinskog područja, može se protivno prostornom planu prema odredbi članka 4. stavak 3. Zakona osim dvije etaže od kojih je druga potkrovlje, ozakoniti još jedna etaža.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/09

Ur. broj: 2170-05-01-1-11-4

Kastav, 11. listopada 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr