SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 31. Petak, 30. rujna 2011.
OPĆINA FUŽINE

35.

Na temelju članka 4., članka 7. stavka 3., članka 8. stavka 2. i 3., članka 12., stavka 5. i 6., članka 36., stavka 2. i članka 38. stavka 1., 2. i 4. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (»Narodne novine« broj 141/06), načelnik Općine Fužine, u svojstvu čelnika korisnika proračuna, donosi

PRAVILNIK
o uspostavi sustava unutarnjih financijskih kontrola
u javnom sektoru

Članak 1.

Ovim Pravilnikom ustrojava se sustav unutarnjih financijskih kontrola u Općini Fužine koji djeluje u skladu s odredbama Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (u nastavku teksta: Zakon), na Zakonu utemeljenih propisa i ovog Pravilnika.

Članak 2.

Poslove voditelja za financijsko upravljanje i kontrolu obavlja Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Fužine Marijan Šokac, dipl. iur.

Članak 3.

Poslove osobe zadužene za nepravilnosti obavlja Ivna Kauzlarić, oec.

Članak 4.

Načelnik Općine Fužine može rješenjem imenovati financijske kontrolore, a na temelju procjene može imenovati i koordinatora za financijsko upravljanje i kontrole, u skladu sa Zakonom.

Članak 5.

Subjekti provedbe sustava unutarnjih financijskih kontrola Općine Fužine surađuju međusobno, kao i sa Središnjom harmonizacijskom jedinicom Ministarstva financija te s drugim nadležnim institucijama, u skladu sa Zakonom. Osobe iz članka 2. i 3. ovog Pravilnika uživaju zaštitu propisanu u članku 36., stavcima 3. i 7. Zakona.

Članak 6.

Stupanjem na snagu Pravilnika o uspostavi sustava unutarnjih financijskih kontrola prestaje važiti istoimeni Pravilnik objavljen u »Službenim novinama PGŽ« broj 38/10 od 30. rujna 2010.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-05/11-03/01

Ur. broj: 2112/03-02-11-140

Fužine, 19. rujna 2011.

OPĆINSKI NAČELNIK
Marinko Kauzlarić, ing., v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=741&mjesto=10009&odluka=35
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr