SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 31. Petak, 30. rujna 2011.
GRAD OPATIJA

43.

Na temelju članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine PGŽ« broj 25/09 i 30/09 - ispravak) Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 28. rujna 2011. godine donosi

IZMJENE I DOPUNE
Programa poticanja zapošljavnaja i razvoja
poduzetništva za 2011. godinu

Članak 1.

U Programu poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva za 2011. (»Službene novine PGŽ« broj 6/11) članak 3. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Korisnici sredstava po ovom Programu mogu biti postojeća i nova mala i srednja trgovačka društva,obrtnici i slobodna zanimanja sa sjedištem odnosno poslovnom jedinicom (registrirana poslovnica, trgovačka radnja, ugostiteljski objekt i slično) na području Grada Opatije koji nemaju nepodmirenih obveza prema Gradu Opatija kao i nepodmirenih obveza na ime poreza i doprinosa koje prati Porezna uprava.«

Članak 2.

U članku 4. stavku 1. iza riječ i »obrtnici« dodaju se riječi:

»te slobodna zanimanja sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Grada Opatije«.
U članku 4. stavku 2. točki 3. iza alineje 1. dodaje se alineja 2. koja glasi:

- »12 mjesečnih poticaja u iznosu od 500,00 kuna mjesečno.«

Članak 3.

U članku 7. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Mjesečni poticaj obrtnicima za početak obavljanja djelatnosti isplatiti će se po isteku svakog mjeseca poslovanja u roku 8 (osam) dana od podnesenog zahtjeva za isplatu, uz uvjet predočenja dokaza o o uplati obračunatih poreza i doprinosa za mjesec za koji se poticaj isplaćuje.«

Članak 4.

Pravne ili fizičke osobe sa kojim je zaključen ugovor o dodjeli poticaja prema odredbama ove odluke kao i pravne ili fizičke osobe sa kojima bude zaključen ugovor prema odredbama ove odluke imaju pravo na korištenje poticaja za cijelo razdoblje 2011. godine.

Članak 5.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu u roku od 8 (osam) dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 011-01/10-01/06

Ur. broj: 2156/01-01-10/6

Opatija, 28. rujna 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

O'Brien Sclaunich, dipl. oec., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr