SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 27. Četvrtak, 25. kolovoza 2011.
OPĆINA OMIŠALJ
Moscenicka_draga-001

28.

Na temelju članka 26. Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine« broj 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04 i 38/09) i članka 46. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), Općinski načelnik Općine Omišalj, dana 8. kolovoza 2011. godine, donosi

ODLUKU
o visini novčane naknade dobrovoljnim vatrogascima kada sudjeluju u vatrogasnim intervencijama
na području općine Omišalj

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se visina i uvjeti za dobivanje novčane naknade za dobrovoljne vatrogasce koji:

- su u radnom odnosu, kada sudjeluju u vatrogasnoj intervenciji na području Općine Omišalj,

- nisu u radnom odnosu, a sudjeluju u vatrogasnoj intervenciji na području Općine Omišalj.

Članak 2.

Dobrovoljni vatrogasci koji su u radnom odnosu, kada sudjeluju u vatrogasnoj intervenciji na području Općine Omišalj za vrijeme radnog vremena, imaju pravo na naknadu plaće ukoliko to zatraži poslodavac.

Dobrovoljni vatrogasci koji su u radnom odnosu, kada sudjeluju u vatrogasnoj intervenciji na području Općine Omišalj poslije radnog vremena, imaju pravo na neradne sate u dvostrukom trajanju od vremena provedenog na intervenciji, uz pravo na naknadu plaće ukoliko to zatraži poslodavac.

Članak 3.

Pravo na naknadu plaće iz članka 2. ove Odluke imaju poslodavci koji uz zahtjev za novčanu naknadu za dobrovoljne vatrogasce dostave potvrdu Dobrovoljnog vatrogasnog društva o vremenu i mjestu sudjelovanja u vatrogasnoj intervenciji, kao i izračun naknade koju ostvaruje temeljem prava iz kolektivnog ugovora pravne osobe poslodavca.

Članak 4.

Pravo na isplatu novčane naknade utvrđene ovom Odlukom ostvaruje dobrovoljni vatrogasac koji nije u radnom odnosu koji uz zahtjev obavezno mora priložiti potvrdu Dobrovoljnog vatrogasnog društva o vremenu i mjestu sudjelovanja u vatrogasnoj intervenciji te potvrdu zavoda za zapošljavanje o statusu nezaposlenosti ili školske ustanove o statusu učenika ili studenta.

Članak 5.

Naknada za dobrovoljne vatrogasce koji nisu u radnom odnosu, a sudjeluju u vatrogasnoj intervenciji određuje se na osnovi prosječne mjesečne plaće zaposlenika u JVP Grada Krka u prethodnom mjesecu podijeljene s brojem radnih sati u mjesecu i brojem sati provedenih u vatrogasnoj intervenciji.

Naknadu će dobrovoljnim vatrogascima isplatiti Dobrovoljno vatrogasno društvo Njivice s područja Općine Omišalj, kojem će Općina Omišalj doznačiti sredstva po ispostavljenom obračunu troškova, a iz sredstava predviđenih za vatrogastvo u tekućoj godini koja su osigurana u Proračunu Općine Omišalj.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 214-02/11-01/4

Ur. broj: 2142-06-11-01-1

Omišalj, 8. kolovoza 2011.

OPĆINA OMIŠALJ

Općinski načelnik
Tomo Sparožić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr