SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 26. Utorak, 16. kolovoza 2011.
OPĆINA KLANA
Moscenicka_draga-001

30.

Na temelju članaka 52. i 56. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (»Narodne novine« broj 153/09) i članka 32. Statuta Općine Klana (»Službene novine PGŽ« broj 33/09), Općinsko vijeće na sjednici održanoj 9. kolovoza 2011. godine donosi

IZMJENE I DOPUNE ODLUKE
o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području Općine Klana

Članak 1.

U Odluci o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području Općine Klana (»Službene novine Primorsko-goranske

županije« broj 57/10), u članku 1. iza riječi »uplate naknade,« dodaju se riječi »izuzeće od plaćanja,«.

Članak 2.

U članku 7. stavku 1. podstavku 1., riječ »domaćinstvo« zamjenjuje se riječima »Stambene prostorije«.

U stavku 1. podstavku 2., riječ »gospodarstvo« zamjenjuje se riječima »Poslovne prostorije«.

U stavku 1. podstavku 3., riječ »ostali*« zamjenjuje se riječima »Ostale poslovne prostorije«.

U stavku 2. podstavku 1., riječ »domaćinstvo« zamjenjuje se riječima »Stambene prostorije«.

U stavku 2. podstavku 2., riječ »gospodarstvo« zamjenjuje se riječima »Poslovne prostorije«.

U stavku 2. podstavku 3., riječ »ostali*« zamjenjuje se riječima »Ostale poslovne prostorije«.

Članak 3.

Iza članka 7. dodaje se novi članak 7a. koji glasi:

»Članak 7a.

Od plaćanja naknade za razvoj izuzeti su socijalno ugroženi građani koji su taj status stekli sukladno Socijalnom programu Općine Klana (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 8/03, 9/04, 34/05, 6/08 i 56/08), za količine isporučene vodne usluge utvrđene navedenom Odlukom.«

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/11-01/36

Ur. broj: 2170-06-11-01-01

Klana, 9. kolovoza 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik
Dorijan Valenčić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr