SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 23. Subota, 30. srpnja 2011.
OPĆINA RAVNA GORA
Moscenicka_draga-001

20.

Na temelju članka 28. stavka 3. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/4,79/07, 38/09, 127/10), članka 2. Pravilnika o metodologiji za izradu procjene ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj 38/08) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora na sjednici održanoj 27. srpnja 2011. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Procjene ugroženosti stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa
i velikih nesreća za Općinu Ravna Gora

Članak 1.

Prihvaća se Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Općinu Ravna Gora.

Članak 2.

Procjena ugroženosti stanovništva materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Općinu Ravna Gora, čini sastavni dio ovog Zaključka.

Članak 3.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog (8) dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 810-01/09-01/2

Ur. broj: 2112/07-01-11-14

Ravna Gora, 27. srpnja 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr