SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 23. Subota, 30. srpnja 2011.
OPĆINA RAVNA GORA
Moscenicka_draga-001

19.

Na temelju odredbe članka 32. stavka 3. i članka 52. stavak 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine« broj 152/08 i 21/10) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 27. srpnja 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Ravna Gora za k.o. Stara Sušica

I.

Prihvaća se kao najpovoljnija ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

1. VITEK d. o. o. Lič, Vicićeva 31

u k.o. Stara Sušica

II.

Zakupnina za nekretnine označene u točci 1. ove Odluke iznosi 25.108,80 kuna za jednu kalendarsku godinu i plaća se unaprijed te ju je dužan platiti najkasnije do kraja I. kvartala godine.

Godišnja zakupnina se revalorizira sukladno Pravilniku o revalorizaciji.

III.

Na temelju ove Odluke i na nju dobivene suglasnosti Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Općinski načelnik Općine Ravna Gora i podnositelj najpovoljnije ponude sklopit će ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na koji je prethodno dalo mišljenje nadležno županijsko državno odvjetništvo.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

O b r a z l o ž e n j e

Na temelju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Ravna Gora, klasa: 320-02/10-01/2 , urbroj: 2112/07-01-10-2 od 20. svibnja 2010. godine, Općinsko vijeće Općine Ravna Gora objavilo je 22. svibnja 2011. godine u Novom listu, na web stranici Općine Ravna Gora te na oglasnoj ploči javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta.

Predmetni javni natječaj raspisan je za površinu od 56,0870 ha po ukupnoj početnoj cijeni od 12.554,40 kuna.

Na javni natječaj pristiglo je deset pravodobnih ponuda.

a) Za k.č.br. 7, 9/1,11, 12, 13/1, 14, 16/1, 16/2, 57 i 58 pristigle su 3 ponude. Za svaku od navedenih k.č. ponudu su dali isti ponuditelji:

-Spomenka Zgonjan iz Rijeke, Baretićevo 7c,

-VITEK d.o.o. iz Liča, Vicićeva 31 - utvrđen kao najpovoljniji ponuditelj, ujedno dostavio izjavu o prihvaćanju najviše ponuđene cijene na natječaju,

-LANJAC d.o.o. iz Zagreba, Nodilova 17 - u međuvremenu odustao od ponude.

b) Za k.č.br. 61, 62, 63, 64, 65 i 66/1 pristiglo je 5 ponuda. Za svaku od navedenih k.č. ponudu su dali isti ponuditelji:

-Spomenka Zgonjan iz Rijeke, Baretićevo 7c,

-Igor Turk iz Rijeke, Jelićeva 15,

-Z.U.R.K. d.o.o. iz Rijeke, Milutina Barača 7,

-VITEK d.o.o. iz Liča, Vicićeva 31 - utvrđen kao najpovoljniji ponuditelj, ujedno dostavio izjavu o prihvaćanju najviše ponuđene cijene na natječaju,

-LANJAC d.o.o. iz Zagreba, Nodilova 17 - u međuvremenu odustao od ponude.

c) Za k.č.br. 66/2 i 66/5 pristigle su 3 ponude. Za svaku od navedenih k.č. ponudu su dali isti ponuditelji:

-Spomenka Zgonjan iz Rijeke, Baretićevo 7c,

-VITEK d.o.o. iz Liča, Vicićeva 31 - utvrđen kao najpovoljniji ponuditelj, ujedno dostavio izjavu o prihvaćanju najviše ponuđene cijene na natječaju,

-LANJAC d.o.o. iz Zagreba, Nodilova 17 - u međuvremenu odustao od ponude.

d) Za k.č.br. 66/11 pristiglo je 5 ponuda. Ponudu su dali isti ponuditelji:

-Spomenka Zgonjan iz Rijeke, Baretićevo 7c,

-Igor Turk iz Rijeke, Jelićeva 15,

-Z.U.R.K. d.o.o. iz Rijeke, Milutina Barača 7,

-VITEK d.o.o. iz Liča, Vicićeva 31 - utvrđen kao najpovoljniji ponuditelj, ujedno dostavio izjavu o prihvaćanju najviše ponuđene cijene na natječaju,

-LANJAC d.o.o. iz Zagreba, Nodilova 17 - u međuvremenu odustao od ponude.

e) Za k.č.br. 66/16, 66/20, 66/24, 66/26 i 66/28 pristigle su 3 ponude. Za svaku od navedenih k.č. ponudu su dali isti ponuditelji:

-Spomenka Zgonjan iz Rijeke, Baretićevo 7c,

-VITEK d.o.o. iz Liča, Vicićeva 31 - utvrđen kao najpovoljniji ponuditelj, ujedno dostavio izjavu o prihvaćanju najviše ponuđene cijene na natječaju,

-LANJAC d.o.o. iz Zagreba, Nodilova 17 - u međuvremenu odustao od ponude.

f) Za k.č.br. 66/31, 66/33, 66/34, 67/1, 67/9, 268, 270 i 272 pristiglo je 5 ponuda. Za svaku od navedenih k.č. ponudu su dali isti ponuditelji:

-Spomenka Zgonjan iz Rijeke, Baretićevo 7c,

-Igor Turk iz Rijeke, Jelićeva 15,

-Z.U.R.K. d.o.o. iz Rijeke, Milutina Barača 7,

-VITEK d.o.o. iz Liča, Vicićeva 31 - utvrđen kao najpovoljniji ponuditelj, ujedno dostavio izjavu o prihvaćanju najviše ponuđene cijene na natječaju,

-LANJAC d.o.o. iz Zagreba, Nodilova 17 - u međuvremenu odustao od ponude.

g) Za k.č.br. 283 pristigle su 3 ponude. Ponudu su dali isti ponuditelji:

-Spomenka Zgonjan iz Rijeke, Baretićevo 7c,

-VITEK d.o.o. iz Liča, Vicićeva 31 - utvrđen kao najpovoljniji ponuditelj, ujedno dostavio izjavu o prihvaćanju najviše ponuđene cijene na natječaju,

-LANJAC d.o.o. iz Zagreba, Nodilova 17 - u međuvremenu odustao od ponude.

h) Za k.č.br. 304/1 i 304/3 pristiglo je 5 ponuda. Za svaku od navedenih k.č. ponudu su dali isti ponuditelji:

-Spomenka Zgonjan iz Rijeke, Baretićevo 7c,

-Igor Turk iz Rijeke, Jelićeva 15,

-Z.U.R.K. d.o.o. iz Rijeke, Milutina Barača 7,

-VITEK d.o.o. iz Liča, Vicićeva 31 - utvrđen kao najpovoljniji ponuditelj, ujedno dostavio izjavu o prihvaćanju najviše ponuđene cijene na natječaju,

-LANJAC d.o.o. iz Zagreba, Nodilova 17 - u međuvremenu odustao od ponude.

Za zakup k.č. pod b), d), f) i h) pravo prvenstva imao bi Igor Turk iz Rijeke, Jelićeva 15 kao nositelj OPG-a koji ostvaruje prava iz radnog odnosa radom u poljoprivredi na vlastitom gospodarstvu i upisan je u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu, odnosno Z.U.R.K. d.o.o. kao pravna osoba registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti i nositelj OPG-a koji ostvaruje prava iz radnog odnosa radom izvan poljoprivrednog gospodarstva, a poljoprivrednu djelatnost obavlja kao dopunsku djelatnost na vlastitom gospodarstvu i upisan je u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu. Budući da je u ponudi o zakupu poljoprivrednog zemljišta bilo ponuđeno kompletno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske jer ono u naravi čini jedinstvenu cjelinu komisija o odabiru smatra da iz tog razloga treba prihvatiti ponudu tvrtke VITEK d.o.o. iz Liča, Vicićeva 31.

Iz ponude Igora Turka iz Rijeke, odnosno OPG-a Z.U.R.K. d.o.o. iz Rijeke također je vidljivo da su ponudom obuhvaćene samo parcele sa kvalitetnijom kulturom tj.samo oranice dok je u interesu Općine da sve ponuđene parcele budu zakupljene. Isto tako u priloženom kartografskom prikazu vidljivo je da je to jedna cjelina i da parcele koje bi ostale van zakupa zasigurno zbog svog lošeg pristupa i slabe kvalitete zemljišta, a to su u većini slučajeva pašnjaci i livade te njihovom nepovezanošću ne bi u ponovljenom natječaju zasigurno bili zanimljivi novim zakupcima.

Odlukom o izboru najpovoljnije ponude obuhvaćena je površina od 56,0870 ha po ukupno postignutoj cijeni od 25.108,80 kuna.

Klasa: 320-02/11-01/10

Ur. broj: 2112/07-01-11-30

Ravna Gora, 27. srpnja 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr