SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 23. Subota, 30. srpnja 2011.
OPĆINA RAVNA GORA
Moscenicka_draga-001

18.

Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06 i 79/07) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/ 09), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 27. srpnja 2011. godine, donijelo je

PRVU IZMJENU I DOPUNU
Programa javnih potreba u provođenju socijalnog
programa za 2011. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba u provođenju socijalnog programa za 2011. godinu (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 53/10) u članku 2. brojka »261.000,00« mijenja se u brojku »262.000,00«.

Članak 2.

U članku 3. iza stavke »poklon paketi djeci« dodaje se nova stavka »pomoć i njega u kući - gerontodomaćice 6.000,00 kn«.

Brojka »20.000,00« u stavci »prehrana učenika« mijenja se u brojku »15.000,00« i u stavci »Ukupno:« brojka »261.000,00« mijenja se u brojku »262.000,00«.

Članak 3.

Ova Prva izmjena i dopuna stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/11-01/2

Ur. broj: 2112/07-01-11-2

Ravna Gora, 27. srpnja 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr