SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 23. Subota, 30. srpnja 2011.
OPĆINA RAVNA GORA
Moscenicka_draga-001

17.

Na temelju članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 27. srpnja 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju o obavljenoj financijskoj reviziji
Općine Ravna Gora za 2010. godinu

I.

Prihvaća se Izvješće Državnog ureda za reviziju - Područni ured Rijeka, klasa: 041-01/11-02/16, urbroj: 613-10- 11-5 od 8. lipnja 2011. godine o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Ravna Gora za 2010. godinu.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 041-01/11-01/2

Ur. broj: 2112/07-01-11-7

Ravna Gora, 27. srpnja 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr