SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 23. Subota, 30. srpnja 2011.
OPĆINA FUŽINE
Moscenicka_draga-001

33.

Na temelju članka 16. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/ 00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćen tekst, 82/04, 178/04, 38/ 09 i 79/09) i članka 35. Statuta Općine Fužine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/09 i 30/09) Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj dana 20. srpnja 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o komunalnom redu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom redu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 50/09) članak 81. mijenja se i glasi:

»Na području Općine Fužine u dijelu naselja Fužine označeno kao dio NA 1-1 UPU-a Fužine zona A, zabranjeno je držanje stoke i peradi.

U ostalim područjima Općine Fužine, dozvoljeno je držanje stoke i peradi sukladno pozitivnim zakonskim propisima.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu protekom roka od osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/03

Ur. broj: 2112/03-01-11-05

Fužine, 20. srpnja 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik

Đuro Radošević, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=733&mjesto=10009&odluka=33
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr