SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 20. Četvrtak, 7. srpnja 2011.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
Moscenicka_draga-001

18.

Temeljem odredbe članka 83. stavak 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 114/10 i 31/11) i članka 73. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03 i 132/06), na prijedlog Načelnika Općine Malinska-Dubašnica, Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj 13. svibnja 2011. godine donosi

ODLUKU
o raspodjeli rezultata za 2010. godinu

Članak 1.

Izvršenjem Proračuna Općine Malinska-Dubašnica utvrđen je rezultat, kako slijedi:

1.Višak prihoda poslovanja 9.779.575,13 kn

2.Manjak prihoda od nefinancijske
imovine 4.247.396,99 kn

3.Manjak primitaka od financijske
imovine 2.777.230,90 kn

Članak 2.

Utvrđeni višak prihoda poslovanja u iznosu od 9.779.575,13 kn članka 1. ove Odluke raspoređuju se na način da se od istoga pokriva manjak prihoda od nefinancijske imovine ostvaren u 2010. godini, u iznosu od 4.247.396,99 kn i manjak primitaka od financijske imovine u iznosu od 2.777.230,90 kn.

Članak 3.

Nastali višak prihoda u iznosu od 2.754.947,24 kn uvećava se za preneseni višak prihoda iz 2009. godine u iznosu 428.597,00 kn te se utvrđuje ukupni višak prihoda u iznosu 3.183.544,24 kn.

Članak 4.

Raspoloživi višak prihoda u iznosu od 3.183.544,24 kn, sastoji se od neutrošenih sredstava prihoda od prodaje stanova sa stanarskim pravom u iznosu od 70.181,09 kn, od prihoda od prodaje nefinancijske imovine - zemljišta u iznosu od 33.932,72 kn, od prihoda za posebne namjene, i to: naknada za priključenje u iznosu od 67.420,66 kn, vodni doprinos u iznosu od 2.996,13 kn, grobna naknada u iznosu od 12.443,65 kn i komunalni doprinos u iznosu od 1.340.090,43 kn, od ustupljenog prihoda od poreza na dohodak za financiranje kapitalnih objekata, evidentiranih na računu HBOR, u iznosu od 1.055.625,48 kn te od nenamjenskih sredstava u iznosu od 600.854,08 kn.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/11-03/1

Ur. broj: 2142/05-01-11-8

Malinska, 13. svibnja 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Potpredsjednik

Pavao Barbiš, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=730&mjesto=51511&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr