SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 19. Četvrtak, 30. lipnja 2011.
GRAD OPATIJA
Moscenicka_draga-001

26.

Na temelju odredbi članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08), članka 84. stavak 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 114/10) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 30/09 - ispravak), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj 28. lipnja 2011. godine donosi

ODLUKU
o raspodjeli rezultata poslovanja za 2010. godinu

Članak 1.

Ovom se odlukom utvrnuje namjena i preraspodjeljuje razlika ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, utvrnene Godišnjim obračunom Proračuna Grada Opatije za 2010. godinu, u iznosu od 12.489.862,00 kuna.

Članak 2.

Razlika ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka u iznosu od 12.489.862,00 kuna sastoji se iz manje ostvarenih tekućih prihoda i primitaka u iznosu od 5.327.932,00 kune i manje ostvarenih rashoda i izdataka u iznosu od 17.817.795,00 kuna, a prema izvorima financiranja kako slijedi:

-iz prihoda od prodaje stanova nad kojima
postoji stanarsko pravo 396.345,00 kn

- iz općih prihoda i primitaka 606.869,00 kn,

- iz prihoda od spomeničke rente 1.586.919,00 kn,

- iz prihoda od komunalne naknade 64.522,00 kn,

- iz prihoda od komunalnog doprinosa 7.260.792,00 kn,

- iz prihoda od naknada za koncesije 1.366.643,00 kn,

- iz prihoda od sufinanciranja cijene usluge 468.410,00 kn,

- iz prihoda od prodaje dugotrajne imovine 739.363,00 kn,

Članak 3.

Razlika iz članka 2. ove odluke raspoređuje se u 2011. godini za sljedeće namjene:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/11-01/09

Ur. broj: 2156-01-01/11-1

Opatija, 28. lipnja 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

O'Brien Sclaunich, dipl. oec., v. r.

 

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr